Friday, June 19, 2015

တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္းတည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း

လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီဆိုမွျဖင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေသာ ပန္းခင္းလမ္း အတိၿပီးေနလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေန၍မရေပ။ မည္မွ်ပင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္ထားလင့္ကစား ဘ၀တစ္ ေကြ႕တြင္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရမည္သာ။ စီးပြားေရး အဆင္ေျပေနသူတို႔က လူမႈေရး အၾကပ္ အတည္း၊ လူမႈေရး အဆင္ေျပေနသူတို႔က စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္ႏွစ္ခု စလံုးတြင္ အဆင္ေျပေနသူတို႔က ပညာေရး အၾကပ္အတည္း အစရွိသည့္ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံုသည္ လူ တစ္ေယာက္၏ ဘ၀အတြင္းသို႔ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာၾကပါသည္။ အၾကပ္အတည္းခ်င္း တူညီ ေသာ္လည္း ထိုအၾကပ္အတည္းကို လူတို႔၏ တံု႔ျပန္ပံု၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားက အေတာ္ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ လူ အားလံုးနီးပါးတြင္ တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ယင္းကား အၾကပ္အတည္းမ်ားျဖစ္တည္လာလွ်င္ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္လြန္းၾကၿပီး ထိုအၾကပ္အတည္းအေပၚ စိတ္မတည္မၿငိမ္ တုံ႔ျပန္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။သခ်ၤာေျဖဆိုရမည့္ စာေမးပြဲခန္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။ စာေတာ္သည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားက ေလးတစ္ဦးသည္ သခ်ၤာပုစၦာတစ္ပုဒ္ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထြက္သင့္သည့္အေျဖ မထြက္ေသာေၾကာင့္ ေဇာ ေခၽြးမ်ား ပ်ံေနသည္။ ထိုပုစၦာကို ေရွးမဆြကပင္ သူ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တြက္ခ်က္ခဲ့ဖူးသည္။ အေျဖကို ပင္ အလြတ္ရေနသည့္ ထိုပုစၦာကို စာေမးပြဲခန္းေရာက္မွ အေျဖမထြက္သည့္အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူလည္း ေဒါသ ထြက္သည္။ အမွတ္ေလ်ာ့ေတာ့မည့္အေရးအတြက္လည္း လြန္မင္းစြာ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းေနသည္။ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းမ်ားကိုပင္ ဆက္ဖတ္ဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနေလာက္ေအာင္ ထိုပုစၦာအေပၚသာ အာရုံစူးစိုက္ေနျခင္း၏ အက်ိဳး ဆက္ကား စာေမးပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေအာင္မွတ္ပင္ ရေအာင္ မယူႏုိင္ေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အကယ္၍ သာ ထိုကေလးသည္ စိတ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး အလုပ္သင့္ဆံုး အလုပ္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လက္က်န္ပုစၦာမ်ားကို ဆက္လက္တြက္ခ်က္ေပလိမ့္မည္။ အားလံုးၿပီးစီးမွ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး မရခဲ့သည့္ ပုစၦာကို ျပန္လည္စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုးေတာ့ ရသင့္သည့္ အမွတ္မ်ားရမည္။ ယခုမူ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ကင္းမဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ စာေမးပြဲက်ရႈံးျခင္းကို ခံစားလိုက္ရေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အတြင္းတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား အေတာ္အျဖစ္မ်ားေလသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ မီးလန္႔သည္။ မီးဟူသည့္အသံကိုၾကားကတည္းက မိမိတို႔၏ လိပ္ျပာမ်ားလြင့္စင္သြားသ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ အိမ္ရွိ မိမိတို႔ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ သယ္ေဆာင္၍ မီးလြတ္ရာသို႔ ေျပး လႊားၾကရသည္။ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖင့္ ဆြဲမိဆြဲရာမ်ားကို ဆြဲယူေျပးၾကရာ မီးလြတ္ရာေနရာသို႔ေရာက္ရွိ သည့္အခ်ိန္မွ ပါသည့္ပစၥည္းကို ျပန္စစ္ၾကည့္လုိက္ရာ အဖိုးထိုက္တန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးအ နည္းငယ္သာ ထုိက္တန္သည့္ အက်ီီေဟာင္း၊ လံုခ်ည္ေဟာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕လုိက္ ရေတာ့သည္။ အေစာင့္တစ္ေယာက္ထားခဲ့၍ မိမိအိမ္ရွိရာသို႔ အေျပးႏွင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းသြားေလၿပီ။ မိမိ၏ အိမ္ေနရာတြင္ ျပာပံုႏွင့္ မီးခိုးေငြ႕ေငြ႕သာ က်န္ရစ္ခဲ့ေပေတာ့သည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ လူတစ္ေယာက္ သည္ မိမိတို႔အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မီးေလာင္ေနသည္ဆိုသည္ႏွင့္ စိတ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တည္ၿငိမ္ေအာင္ ဦး စြာ ေမြးျမဴသင့္သည္။ ၿပီးမွ မိမိအိမ္ရွိ တန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ယူထုတ္ရမည္။ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ျဖစ္ ခဲ့လွ်င္ အိမ္မီးေလာင္သြားေသာ္လည္း မိမိတို႔ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ သယ္ႏုိင္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ရရွိ မည္ ျဖစ္သည္။ အၾကပ္အတည္းတို႔ကို တည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့စြာ တုံ႔ျပန္ျခင္းသည္ ဆံုးရႈံးမႈကိုသာ ျဖစ္ေစႏုိင္ေလ သည္။
မိမိကုသခဲ့ဖူးေသာ အသည္းကင္ဆာေရာဂါသည္ လူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္သည္။ ထိုသူသည္ အသည္းကင္ဆာေရာဂါသူ႔ကိုယ္တြင္း ရွိေနသည္ဟု သိရွိသြားခ်ိန္မွစ၍ စိတ္ဓာတ္အေတာ္ပ်က္ျပားသြားခဲ့ သည္။ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားက အသည္းတစ္ခုလံုးမပ်ံ႕ႏွံ႔ေသးလွ်င္ ရွင္သန္ႏုိင္ေခ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္ ရွိပါေသးသည္ဟု မိမိက အတတ္ႏုိင္ဆံုးအားေပးစကား ေျပာၾကားေသာ္လည္း သူကေတာ့ စိတ္တည္ၿငိမ္မလာ ခဲ့ေပ။ ရန္ကုန္အထိ တက္ခိုင္း၍ ကြန္ျပဴတာ ဓာတ္မွန္ရိုက္ခိုင္းေသာအခါ သူ႔အသည္း၏ တစ္၀က္ခန္႔မွာ ကင္ ဆာဆဲလ္မ်ား၏ ၀ါးၿမိဳမႈမွ လြတ္ကင္းေနပံုရသည္ဟု မိမိ ယူဆမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရွိ အသည္းအထူးကု တစ္ဦးဆီ လမ္းညႊန္ေပးလိုက္သည္။ ခြဲစိတ္၍ ရႏုိင္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟူေသာ ရလဒ္ထြက္လာသည္။ မိမိမွာ အလြန္ ၀မ္းသာသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက ေဖာက္လာသည္။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွ ေျပာစကားမ်ားအရ ခြဲစိတ္ျခင္းသည္ အေသျမန္ေစမည္၊ မခြဲပါက ေနာက္ထပ္ေျခာက္လေလာက္ေတာ့ ေနရဦးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ အေသသာခံေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါသည္ဟု သူ႔မိခင္မွ တစ္ဆင့္စကားပါးလာသည္။ မိမိလည္း အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ေျဖာင္းျဖရန္ ဖုန္းဆက္ေသးသည္။ ထိုသူသည္ ဖုန္းကိုပါ ပိတ္ၿပီး သူ႔မိခင္ႏွင့္ပါ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ သြားသည္ဟု သိလုိက္ရသည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို တည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့စြာ ေသြးရူးေသြးတန္း တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ လူ႔ အသက္တစ္ေခ်ာင္းသည္ မဆံုးရႈံးသင့္ဘဲ ဆံုးရႈံးရေတာ့မည္ဟု ၀မ္းနည္းစြာ ေတြးလုိက္မိသည္။
မိမိကိုယ္တုိင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပိုင္း(က) လပတ္စာေမးပြဲတစ္ခု ေျဖဆိုခဲ့စဥ္က ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေ၀လိုက္က တည္းက မိမိ ေသြးပ်က္ခ်င္သြားသည္။ မိမိအပိုင္ရထားသည့္ ေမးခြန္းဟူ၍ ေမးခြန္းလႊာတြင္ တစ္ပုဒ္တစ္ေလမွ် ပင္ ပါမလာ။ မိမိေတာ့ က်ၿပီဟု ေတြးၿပီး စိတ္ဓာတ္က်သြားကာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းပင္ အေတာ္ျမန္လာသည္။ ခ်က္ ခ်င္းပင္ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ စုစည္းလိုက္သည္။ မိမိသည္ ထိုစာေမးပြဲကို က်ရႈံးၿပီဟုပင္ ထားလုိက္ေတာ့ မည္။ သို႔ေသာ္ ရမွတ္တစ္မွတ္မွမရဘဲေတာ့ က်ရႈံးမခံႏုိင္။ ေမးခြန္းလႊာမွ ေမးခြန္းမ်ားသည္လည္း မိမိ အပိုင္ မက်က္မွတ္ခဲ့သည္သာ ရွိသည္။ သင္ေတာ့သင္ခဲ့ဖူးသည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရသေလာက္ေတာ့ ႀကိဳးစားေျဖဆိုမည္ဟု ေတြးကာ စိတ္ကို အတည္ၿငိမ္ဆံုးထား၍ ေျဖဆိုေနမိေလသည္။ စာေမးပြဲၿပီးဆံုးေၾကာင္း အခန္းေစာင့္ဆရာမက လာေျပာမွပင္ ေျဖဆို၍ ၿပီးေတာ့သည္။ စာရြက္မထပ္ခင္ ေရးထားသည့္စာမ်ားကို ျပန္ စစ္လုိက္ရာ မိမိေျဖဆိုထားသည္တို႔မွာ အေတာ္မ်ားသည္ကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပင္ မယံုႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္မိသည္။ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေတာ့ ရႈံးမည္ဆိုသည္ကို သိႏွင့္ၿပီးသားမို႔ သြားၾကည့္ရသည္မွာ စိတ္မပါလက္မပါ ရွိလွသည္။ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာ Notice board ေရွ႕အေရာက္ မိမိ ခံုနံပါတ္ေဘးမွ ရမွတ္ကို ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ေမွးစင္းေနေသာ မ်က္၀န္းတို႔ ျပဴးက်ယ္သြားခဲ့သည္။ ရမွတ္က ေအာင္မွတ္ပင္ေက်ာ္ကာ ၆၅ မွတ္အထိ ရေနသည္ေလ။ အၾကပ္အတည္းတစ္ခုကို တည္ၿငိမ္စြာ ေျဖရွင္းခဲ့မိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ခံစားခဲ့ရဖူးေလသည္။
ဥေရာပ၏ သမိုင္း၀င္သြားခဲ့ေသာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲတစ္ခုတြင္ အီတလီကလပ္ ေအစီမီလန္ႏွင့္ အဂၤလန္က လပ္ လီဗာပူးတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ပြဲအစကတည္းက ေျခစြမ္းအသာႏွင့္ တရစပ္ တုိက္စစ္ဆင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ ေအစီမီလန္အသင္းသည္ ပထမပိုင္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သံုးဂိုး ဂိုးမရွိတည္းဟူေသာ ျပတ္သားသည့္ရလဒ္ ျဖင့္ ဦးေဆာင္ထားႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ေျခစြမ္းကလည္းသာ ဂိုးကလည္း ျပတ္ထားေတာ့ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ထို႔ထက္ ပိုမ်ားသည့္ ဂိုးမ်ားပင္ ျဖစ္ေလမလားဟု ပရိသတ္မ်ားက မွန္းဆလုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ေတာ့ အေျခအေနက တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလဲသြားသည္။ သံုးဂိုးျပတ္ရႈံးထားသည္ဟုပင္ လီဗာပူးအသင္းသားမ်ားက ေမ့ ေလ်ာ့ေနၾကေရာ့ထင့္။ ပြဲကို တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ကစားေနပံုက သူတို႔တစ္စံုတစ္ခုေတာ့ ျပန္ရေတာ့မည္ဟု မိမိပင္ ၾကည့္ေနရင္း စိတ္က အလိုလို ေတြးေနမိသည္။ ေတြးမိသည့္အတုိင္းပင္ ေခ်ပဂိုးမ်ား တစ္ဂိုးၿပီးတစ္ဂုိး ရ ရွိသြားၿပီး သံုးဂိုးစီ သေရရလဒ္အထိ ထြက္ေပၚသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေသြးပ်က္သြားသည့္အသင္းက ေအစီမီလန္။ ေနာက္ဆံုး ပယ္နယ္တီအဆံုးအျဖတ္ခံယူျပန္ေတာ့ လီဗာပူးအသင္း၏ ဂိုးသမားသည္ ေအစီမီလန္အသင္း၏ ဂိုးသမားေလာက္ အဆင့္မမီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပယ္နယ္တီတြင္လည္း ေအစီမီလန္အသင္းက အသာရေနျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္တည္ၿငိမ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ လီဗာပူးအသင္း၏ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္မႈတို႔ကို ေအ စီမီလန္အသင္း လံုး၀ မတြန္းလွန္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ဖလားပါ လႊဲအပ္ေပးလုိက္ရကာ သမိုင္းတြင္သည့္ ဗိုလ္လုပြဲပင္ ျဖစ္သြား ေတာ့သည္။
လူတိုင္း လူတိုင္းသည္ အၾကပ္အတည္းမ်ားစြာႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳမိၾကမည္သာ။ သို႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာသူမ်ိဳးတို႔ သည္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္သြားသနည္း။ မည္သို႔ေသာသူမ်ိဳး တို႔သည္ အၾကပ္အတည္းမွ်ပင္ မျဖစ္ထုိက္သည့္ အေျခအေနကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမိကာ ဆံုးရႈံးျခင္းတို႔ကို ရင္၀ယ္ပိုက္သြားရသနည္းဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျချပဳ၍ စဥ္းစားမိၿပီဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သည္ အၾကပ္အတည္းတစ္ခု  ႀကံဳေတြ႕လာသည္ႏွင့္ ေသြးပ်က္သြား ၾကသည္။ တည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့သြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္သင့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအစား မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္ သည္တို႔ကို အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့သူတို႔အလား ေသြးရူးေသြးတန္း လုပ္ေဆာင္မိၾကေတာ့သည္။ အၾကပ္အတည္း မ်ားကို ေက်ာ္လႊားလိုသူတို႔သည္ တည္ၿငိမ္မႈ ဟူသည့္အရာကို ကိုယ္လုိသည့္အခ်ိန္ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ မိမိ၏ စိတ္သႏၱန္အတြင္း ႀကိဳတင္တည္ ေဆာက္ထားရန္လိုသည္။
ပြဲမ၀င္ခင္ ျပင္ပက်င္းပဆိုသလို အၾကပ္အတည္းႀကီးႀကီးမားမား မႀကံဳေတြ႕ခင္ကတည္းကပင္  အၾကပ္အတည္း ႀကံဳေတြ႕လွ်င္ တည္ၿငိမ္စြာ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကို ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အေရးႀကံဳမွ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔မွ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။ မိမိတို႔သည္ အၾကပ္ အတည္းတစ္ခုတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ မရႏုိင္ၾကသနည္း။ ရႈံးနိမ့္သြားမွာ ဆံုးရႈံးသြားမွာ လြန္ကဲစြာ ေၾကာက္ရြံ႕မိသြားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရႈံးနိမ့္ေတာ့မွာ ဆံုးရႈံးေတာ့မွာ ေသခ်ာသြားေသာ အေျခအေနတြင္ မူ လူတို႔၏ စိတ္သည္ တည္ၿငိမ္သြားၾကျပန္ေလသည္။ ဂိုးတစ္ဂိုးအကြာျဖင့္ ရႈံးေနေသာ အသင္းတစ္သင္းသည္ မတည္မၿငိမ္ ကစားေနေသာ္လည္း ဂိုးျပတ္ရႈံးေနၿပီး ျပန္မလာႏုိင္ေတာ့မွာ ေသခ်ာေနေသာ အသင္းတစ္သင္း သည္ ရသေလာက္သာ ဂိုးျပန္ယူေတာ့မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္စြာ ကစားသြားႏုိင္ သည္ကို နမူနာထား ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာတစ္ခု ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ဆံုးရႈံးမႈ က်ိန္းေသျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ႏွလံုးသြင္းလုိက္ႏုိင္လွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈရသြားႏုိင္သည္ဟူ၍ပင္။
ထို႔ေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္းတစ္ခုႀကံဳေတြ႕ၿပီဆိုလွ်င္ ကနဦး ႏွလံုးသြင္းထားရမည္မွာ ထုိအၾကပ္အတည္း၏ အဆိုးဆံုးအေနအထားကို ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုးစရာ မရွိေတာ့ေသာ အေနအထားအထိ ေတြးထား ႏုိင္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ထိုသို႔ ေတြးမိလွ်င္ အေတာ္မ်ားမ်ားက တည္ၿငိမ္မႈမရလာဘဲ ေသြးပ်က္ကာ အေျခအေနပိုဆိုးသြားေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲမ၀င္ခင္ ျပင္ပက်င္းပဆိုသလို အၾကပ္အတည္းမ်ား အမွန္ တကယ္ ႀကံဳေတြ႕မလာခင္ကတည္းက မိမိ၏ စိတ္အတြင္းတြင္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ဖန္တီးကာ ေျဖရွင္း ၾကည့္ေနသည့္ အေလ့အထကို ေမြးျမဴထားၾကဖို႔လိုသည္။ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူတို႔၏ အၾကပ္အတည္းမ်ား ကို ေလ့လာ၍ မိမိသာဆိုလွ်င္ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္လုိက္မည္ကိုလည္း ေတြးေတာၾကည့္ေနဖို႔ လို သည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို လုပ္ပါမ်ားလွ်င္ အထံုတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ေတြးပါမ်ားလွ်င္ လက္ေတြ႕ႀကံဳလာသည့္ အခါ ထိုအတုိင္းပင္ ျပဳမူတတ္လာသည္။ တည္ၿငိမ္မႈကို ရရွိလာႏုိင္ေလသည္။
အၾကပ္အတည္းမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကို ရေအာင္ ေမြးျမဴႏုိုင္ရုံႏွင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း မျပဳ ႏိုင္ေသးေပ။ အၾကပ္အတည္းကေပးသည့္ ဖိအားဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရုံမွ်သာ ရွိေသးသည္။ အၾကပ္အတည္းကို အမွန္ တကယ္ ေက်ာ္လႊားလိုပါလွ်င္ မိမိ အဆိုးဆံုးေတြးထားသည့္ အေနအထားမွ အေကာင္းဆံုးအေနအထားထိ မည္သုိ႔ ျပန္လည္ လွမ္းတက္ႏုိင္မည္နည္းဟု ေတြးေတာေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်အထိ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္ မည္နည္းဆိုသည္ကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေတြးအေခၚ၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတို႔အေပၚ မီွခိုေနေပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာဖတ္နာသူ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀သူတို႔သည္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ သူတို႔၏ အေတြးအေခၚတို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး အၾကပ္အတည္းတစ္ခုကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားအထိ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၾက ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားလိုသူသည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္သလို စာဖတ္နာေအာင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ဗဟုသုတၾကြယ္၀ေအာင္ အားထုတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေပသည္။
လူတစ္ခု ပူမႈရယ္တဲ့ ဆယ္ကုေဋဆိုသည့္ စကားပံုအတိုင္း လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အၾကပ္အတည္းမ်ားစြာ ကို ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေလသည္။ သို႔ေသာ္ လူနည္းစုသာ ထိုအၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၾက ၿပီး အမ်ားစုကမူ အၾကပ္အတည္းတို႔ကို ပရမ္းပတာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနၾကရသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အၾကပ္အတည္းမ်ားႀကံဳေတြ႕လာတိုင္း ေသြးမပ်က္သြားၾကဘဲ တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ အၾကပ္အတည္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ စိတ္လႈပ္ ရွားမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္ထက္ တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္က ပို၍ ရလဒ္သာမည္မွာေတာ့ ေသခ်ာလြန္းလွ ေပသည္။
ေဒါက္တာရူပ


စာေရးသူကို ပဲခူးခရိုင္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းရြာတြင္ ၈.၈.၁၉၈၅ တြင္  ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ အမည္ရင္းမွာ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၀ - ၂၀၀၁ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၇ အထိ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ပညာရင္ႏို႔ဆက္လက္ေသာက္စို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ တြင္ M.B, B.S ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းဖြင့္ရင္း ဝါသနာအေလ်ာက္ ပညာသင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းကိုပါ တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔မွ စတင္၍ The Politics Journal, Academic Weekly Educational Journal , လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္၊ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ၊ ပဲခူးေဒသခံဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဟံသာဝတီတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ပဲခူးအသံဂ်ာနယ္တို႔၌ အပတ္စဥ္နီးပါးလိုလို ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအေခၚေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားခဲ့ပါသည္။                 -   ယခုအခါ ေဆးကုသျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္လက္ေရးသားလ်က္ရိွပါသည္။

0 comments:

Post a Comment