Friday, June 19, 2015

ဖန္တရာေထသုေတသနမ်ားမွ လက္ေတြ႕အသုံးခ် သုေတသနမ်ားထံသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည္႔ျခင္းဖန္တရာေထသုေတသနမ်ားမွ လက္ေတြ႕အသုံးခ် သုေတသနမ်ားထံသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည္႔ျခင္း


ျမန္မာျပည္တြင္လာဖြင္႔ထားေသာ ႏိူင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္႔ မားကတ္တင္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးႏွင္႔ စကားလက္ဆုံက်ရင္း ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ကို မည္ကဲ႔သို႔ေသာ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားျဖင္႔ ထုိးေဖာက္ေနပါသလဲဟု ေမးၾကည္႔ရာ စားသုံးသူစစ္တမ္းေပၚမူတည္၍ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟု သိလိုက္ရသည္။ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားရွိျပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားထံမွေစ်းကြက္စစ္တမ္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားက လစဥ္ေဒၚလာရာႏွင္႔ခ်ီေပး၍ ဝယ္ယူအသုံးျပဳေနရေၾကာင္း ယင္းမန္ေနဂ်ာက ဆက္လက္ေျပာသည္႔အခါ ေတြးစရာအေတြးစမ်ားေပၚလာပါေတာ႔သည္။


တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေရာက္သည႔္အခါ၊မဟာတန္းတက္သည္႔အခါ စာတမ္းငယ္္မ်ား၊က်မ္းမ်ား၊သုေတသနမ်ားအဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ကိုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ တကၠသုိလ္စာၾကည္႔တုိက္တြင္သာ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကျပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္၊စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသုံးမျပဳႏူိင္သည္မွာ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ပါနည္း။
အေမရိကန္ႏိူင္ငံတြင္ ဆယ္႔ခုႏွစ္ႏွစ္နီးပါးေနထုိင္လာခဲ႔ျပီး ယခုမွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ အလည္ျပန္လာေသာ အကိုၾကီးတေယာက္ႏွင္႔ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံစကားေျပာျဖစ္ပါသည္။ေယဘုယ်အားျဖင္႔ေျပာရလွ်င္ သူတို႔ဆီတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။စီးပြားေရးကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ၎တို႔လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳမည္႔တစုံတရာႏွင္႔ပက္သက္ျပီး သုေတသနလိုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသည္႔အခါ တကၠသုိလ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသိေပးလိုက္သည္။ ယင္းသုေတသနကိုလုပ္ေဆာင္မည္႔႔ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီက လိုအပ္သည္႔စရိတ္စကမ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။ ဤသုိ႔ျဖင္႔ပင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ ေက်ာင္းတက္ရင္း ဝင္ေငြတဖက္တလမ္းက ရသကဲ႔သုိ႔ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္အသုံးတည္႔မည္႔သုေတသနမ်ား မည္သို႔မည္ပုံလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီးနားလည္သြားၾကသည္။ မေအာင္ျမင္သည္႔သုေတသနမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သည္႔၊ အလုပ္ျဖစ္သည္႔သုေတသနမ်ားစြာေပၚထြက္လာခဲ႔၊ေပၚထြက္ေနဆဲ၊ေပၚထြက္လတၱံ႔ျဖစ္ပါသည္။
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးအတြက္ လြန္စြာဝမ္းသာစရာေကာင္းေသာ သတင္းတခုကိုေဖေဖာ္ဝါရီငါးရက္ေန႔က ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ေက်ာင္းသားသမဂၢငါးခုဦးစီးက်င္းပေသာ Student Show2015ကို MICT Parkတြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပခဲ႔ျပီး မိမိေက်ာင္းတြင္ မိမိတို႔ဘာသာျပပြဲလုပ္သည္ထက္ ယခုလိုအမ်ားျပည္သူသိေအာင္ျပသလိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ ကုမၸဏီမ်ားလည္းျမင္သြားကာ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပၚေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းျပပဲြတြင္ပါဝင္သည္႔ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္ကိုဖတ္လိုက္ရသည္႔အခါ ပို၍ဝမ္းသာမိပါသည္။အမွန္တကယ္အားျဖင္႔ ျမန္မာႏူိင္ငံမွမဟုတ္ပါ၊ကမၻာ႔ႏိူင္ငံအသီးသီးတြင္ပင္ ဘြဲ႕ရျပီးေက်ာင္းသားမ်ားအလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈျပသနာျဖင္႔ၾကဳံေနရသည္ကိုသိရန္လိုပါသည္။ ေက်ာင္းျပီးမွ အလုပ္လိုက္ရွာမည္႔အစား ေက်ာင္းတက္ရင္းလုပ္ငန္းလုပ္သည္႔အေတြ႕အၾကဳံေကာင္းေကင္းရွိထားပါလွ်င္ ေက်ာင္းျပီးလွ်င္ အလုပ္က မိမိအားလုိုက္ရွာေနမည္သာျဖစ္သည္။အထူးသျဖင္႔ မိမိအထူးျပဳယူထားသည္႔ ဘာသာရပ္ႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔အလုပ္အကိုင္ဆိုလွ်င္ ပိုအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဖန္တရာေထသုေတသနမ်ား
သမိုင္းပညာရွင္ၾကီးေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာခဲ႔ေသာ စကားတခြန္းကိုသတိရမိပါသည္။ စာေရးဆရာအသင္းရဲ႕အလုပ္ၾကီးတစ္ခုက စာဆိုေတာ္ေန႔(နတ္ေတာ္လဆန္းတစ္ရက္ဝန္းက်င္)မွာ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊စာတမ္းဖတ္ပြဲလုပ္တယ္။အဲဒီအခါ တခ်ိဳ႕က မိန္႔ခြန္းတခုပဲ ျပင္ဆင္ျပိးေရာက္ေလရာမွာ ဒါပဲေျပာတယ္။ ပရိသတ္ကလည္း ရီရတယ္ဟဲ႔ဆိုျပီး လက္ခုပ္တီးၾကတယ္တဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ သုေတသနစာတမ္းမ်ားသည္လည္း ဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာသလို ျဖစ္ေနမလားဟု ေတြးမိပါသည္။ ေရွ႕လူလုပ္ထားျပိးေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင္႔ ဆင္တူယိုးမွားေခါင္းစဥ္မ်ားသာ လုပ္ၾကျပီး ေခါင္းစဥ္အသစ္ျဖင္႔ သုေတသနလုပ္သည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာ္ေတာ္နဲလွပါသည္။ ေနာက္တခ်က္ေျပာရမည္မွာ ယင္းေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင္႔ လက္ေတြ႕မဆန္လွသကဲ႔သုိ႔ ေက်ာင္းျပီးလွ်င္လည္း မည္သည္႔ေနရာတြင္မွ ျပန္သုံးမရသည္႔ စာတမ္းမ်ား၊က်မ္းမ်ားသာ မ်ားလွပါသည္။ရွားရွားပါးပါးေဖာက္ထြက္သည္႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္တေလသာ ရွိတက္ပါသည္။

လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ
ဆႏၵျပစရာမလိုပါ။ပထမဦးစြာ ဒီဘိတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Debateဆိုသည္႔စကားရပ္မွာ အမွန္တကယ္အားျဖင္႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသူမ်ားအတြက္ မစိမ္းလွပါ။ျမိဳ႕ျပတြင္ေနထုိင္ရျခင္းသည္ ေက်းလက္တြင္ေနထုိင္ရျခင္းထက္ ပို္မိုေကာင္းမြန္ပါသလား.ေက်ာင္းတက္ေနခုိက္အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းသလား၊မေကာင္းဘူးလားစသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ စာေမးပြဲတြင္ ေမးေလ႔ရွိပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း Debate မ်ားသည္ စာေမးပြဲေျဖရုံမွ်အသုံးဝင္သည္မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားထိပါ အသုံးဝင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိူင္သည္႔အဆင္႔ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

Debateဘာေၾကာင္႔ လုပ္ဖို႔လို
Debateဘာေၾကာင္႔ လုပ္ရသလဲဆုိသည္႔ႏွင္႔ပက္သက္၍ အေျဖမ်ိဳးစုံရွိႏိူင္ေသာ္လည္း အနီးစပ္ဆုံးေျပာပါဆိုလွ်င္ ကိစၥရပ္တခု၏အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ဆကာ အေကာင္းဆုံးရလာဒ္ထြက္ေပၚႏိူင္မည္႔ကိစၥရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင္႔ သင္႔ျမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံတည္မည္ဆိုပါစုိ႔။ယင္းစက္ရုံကို တည္ေဆာက္ျခင္းအား လက္ခံသည္႔အုပ္စုနွင္႔ လက္မခံသည္႔အုပ္စုဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲမည္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ သင္သည္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံကို လက္ခံသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းစက္ရုံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ေဘးကင္းသည္ဆုိသည္ကို ျပႏိူင္မည္႔အခ်က္အလက္မ်ား၊စစ္တမ္းမ်ားစုေဆာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အတူ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံမွ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိူင္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ား၊စစ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ျပီးမွ အက်ိဳးႏွင္႔အျပစ္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသရမည္ျဖစ္သည္။လက္ေတြ႕လူမႈဘဝနယ္ပယ္တြင္ Debateဆိုသည္မွာ အနာဂတ္အစီအစဥ္ႏွင္႔ပက္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Debateေတြက ဘယ္ေနရာမွာ အသုံးခ်ႏိူင္သလဲ
မႏၱေလးျမိဳ႕နာမည္ၾကီးအင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားသူတစ္ဦးႏွင္႔ အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္းေျပာဆိုရင္း အဂၤလိပ္သဒၵါအေၾကာင္း စကားဦးလွည္႔သြားပါသည္။၎က သူ႕တြင္ သားတေယာက္၊သမီးတေယာက္ရွိျပီး သားၾကီးျဖစ္သူကို အဂၤလိပ္စာ ေရးတက္ဖတ္တက္ေစရန္သဒၵါအရင္သင္ေပးျပီးမွ စကားေျပာသင္ေပးေၾကာင္း၊သမီးျဖစ္သူကိုမူ အဂၤလိပ္စကားေျပာကိုသာ အရင္သင္ခုိင္းျပီး သဒၵါကိုလုံးဝသင္မေပးေၾကာင္း၊ယခုအခါ သမီးျဖစ္သူမွာ အဂၤလိပ္စာကို ေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းေျပးေျပာနူိင္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း သားၾကီးျဖစ္သူမွာ သမီးေလာက္မေျပာႏိူင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ဤတြင္ အျငင္းပြားစရာမွာ အဂၤလိပ္သဒၵါသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသးလား၊အေရးမပါေတာ႔ဘူးလား၊ကေလးငယ္မ်ားကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးရာတြင္ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင္႔ အဂၤလိပ္စပီကင္မည္သည္ကို အရင္သင္ေပးသင္႔သလဲဆိုသည္႔ ကိစၥရပ္မ်ား တသီတတန္းၾကီးျဖစ္လာပါေတာ႔သည္။ရပ္တည္ခ်က္တခုေပၚမူတည္၍ ဝိဝါဒအယူအဆမ်ား ကြဲျပားမည္သာျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အနီးစပ္ဆုံးအေျဖမွန္တခုရႏိူင္ရန္အတြက္ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ား လိုအပ္လာျပီျဖစ္သည္။

နင္႔အလွည္႔ ငါ႔ေမး၊ ငါ႔အလွည္႔ နင္႔ေမး စစ္တမ္းမ်ား
သုေတသနလုပ္ပါ၊စစ္တမ္းေကာက္ပါဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ မိမိအတန္းမွ အခန္းေဖာ္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုမုန္႔ေကြ်း၍ျဖစ္ေစ၊တျခားအခန္းမွာ ေက်ာင္းသားသူမ်ားကို အကူအညီေတာင္း၍ျဖစ္ေစ စစ္တမ္းေကာက္ေလ႔ရွိပါသည္။မင္းစစ္တမ္း ငါ႔ကိုေမး၊ငါ႔စစ္တမ္းက် မင္းေျဖေပးဆုိသည္႔ စစ္တမ္းေကာက္သည္႔ပုံစံမွာ ျမန္မာႏိူင္ငံတနိူင္ငံတည္းတြင္သာ ရွိတက္သည္႔ စစ္တမ္းမ်ိဳးျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။တကယ္႔လက္ေတြ႕ဘဝကို ထင္ဟတ္ႏိူင္သည္႔၊ ျပန္အသုံးခ်ႏိူင္သည္႔စစ္တမ္းမ်ားလည္း မျဖစ္ခဲ႔ပါ။ မိမိအဂၤလိပ္စာမဟာတန္းတက္စဥ္က ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ဘဲြ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအေျခအေနဆိုသည္႔ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ စာတမ္းတေစာင္ျပဳစုသည္။ အသင္႔ျ႔ပဳစုထားသည္႔ ေမးခြန္းမ်ားေရးသားထားသည္႔စာရြက္ေလးမ်ားကို မိမိတို႔လာေပးကာ ေျဖခုိင္းသည္။ ေနာက္တရက္တြင္ ေနာက္ထပ္ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးဆိုသည္႔ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မိမိတို႔ကိုပင္ စစ္တမ္းလာေကာက္ျပန္ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ားက မုန္႔ဝယ္ေကြ်းေလ႔ရွိရာ မိမိတို႔မွာ မုန္႔မ်ားတေပ်ာ္တပါးစားရင္း၊စစ္တမ္းမ်ားကိုေပါက္ကရေျဖခဲ႔ၾကသည္ကို ျပန္မွတ္မိပါသည္။ အမွန္တကယ္လူထုၾကားထဲမဆင္းပဲ ေကာက္ထားသည္႔စစ္တမ္းမ်ားသည္ မည္သည္႔ေနရာတြင္မွ သုံးစားမရႏိူင္ဆိုသည္႔အခ်က္ကို ထုိစဥ္ကေတာ႔ သတိမျပဳခဲ႔မိပဲ ဘဲြ႕တခုလြယ္လြယ္ကူကူရေစရန္သာ ဦးတည္ခဲ႔ၾကသည္ကို မွတ္မိပါေသးသည္။ ဘြဲ႕မ်ားလည္း အသီးသီးရခဲ႔ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔လုပ္ခဲ႔သည္႔စစ္တမ္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းစာၾကည္႔တိုက္တြင္ အခန္႔သားအိပ္ေနသည္႔ မည္သည္႔ေနရာတြင္မွ အသုံးမခ်ႏိူင္သည္႔ က်မ္းအိပ္မ်ား ျဖစ္ေနပါေတာ႔သည္။

ေရွ႕တြင္ေျပာခဲ႔သည္႔ စကားစကိုျပန္ေကာက္လွ်င္ သုေတသနစစ္တမ္းတိတိက်က်ေရေရရာရာမရွိေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိူင္ငံတြင္ ဝိဝါဒကြဲျပားစရာမ်ားစြာရွိပါသည္။မူၾကိဳကေလးငယ္မ်ားကို အေရး၊အဖတ္၊အေျပာမည္သည္႔အပိုင္းက စသင္ေပးမလဲ၊မည္သည္႔အပိုင္းက စသင္လွ်င္ တက္ကြ်မ္းမႈပိုမ်ားသလဲ..မူၾကိဳကေလးငယ္မ်ားကိုထပ္မံခြဲျခားလွ်င္ပင္ အစိုးရေက်ာင္းထားမည္႔ မူၾကိဳကေလးငယ္လား၊ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ထားမည္႔ကေလးငယ္မ်ား၊အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင္႔ အထိအေတြ႕ရွိေသာ ေနရာ၊အဂၤလိပ္စကားေျပာအထိအေတြႊ႕မရွိေသာေနရာ၊အဂၤလိ္စကားကို အဓိကဘာသာစကားအျဖစ္သင္ၾကားမည္႔ကေလးလား၊ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္သင္ၾကားမည္႔ကေလးလားစသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစုံထပ္ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။ျပီးမွ မိမိျပဳစုမည္႔စာတမ္းသည္ မည္သုိ႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၾကီးျပင္းမည္႔ မည္သုိ႔ေသာ ကေလးငယ္အတြက္ရည္ရြယ္ကာ မည္သုိ႔မည္ပုံလုပ္ေဆာင္မည္၊မည္သည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္က်င္လည္ေနသည္႔ ကေလးငယ္မ်ား၊မိဘမ်ားကို အေရအတြက္မည္မွ်ထိ စစ္တမ္းေကာက္မည္စသည္ျဖင္႔ ေယဘုယ်မွ အေသးစိတ္ထိ စိစစ္ကာ သုေတသနတိတိက်က်လုပ္လွ်င္ ထုိရလာဒ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိူင္သည္႔ အဆင္႔ထိေရာက္ႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင္႔ယူပါ
မိမိပညာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ သုေတသနစစ္တမ္း၊စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ဤမွ်ေလာက္အေသးစိတ္အခ်ိန္ယူလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္၊ေငြေၾကးအခက္အခဲကို မည္သို႔မည္ပုံေျဖရွင္းမလဲဆိုသည္႔ ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုေပၚလာပါသည္။ဤတြင္ အထက္က ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအတုယူရန္ေပၚလာပါေတာ႔သည္။တေယာက္အားျဖင္႔ယူေသာ္မရ၊အမ်ားအားျဖင္႔ယူေသာ္ရ၏ဆုိသည္႔စကားပုံကို ေမ႔မထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢျဖစ္ေစ၊သမဂၢအမည္မခံေသာေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေစ၊ စိတ္တူကိုယ္တူသူငယ္ခ်င္းမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ဝိုင္းဝန္းျငင္းခုံေဆြးေႏြးကာ မိမိယူထားသည္႔ ေမဂ်ာအလိုက္မည္သည္႔ကိစၥကိုအထူးျပဳကာ စစ္တမ္းေကာက္၊ သုေတသနလုပ္မလဲဆုိသည္႔ကိစၥကို အေျဖရွာရန္ဦးစြာလိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည္႔ နူိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္းအင္အားၾကီးကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊NGOs၊INGOsမ်ားသည္ မည္သည္႔အခ်က္မ်ားကို သိခ်င္ေနသလဲဆိုသည္႔ကိစၥရပ္ကို တိတိက်က်သိရွိေစရန္အတြက္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္းျပီး သြားေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏႈိင္းရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ မိမိတို႔၏ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ၾကိးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင္႔လည္း ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ရပါမည္။ ဘက္စုံေထာင္႔စုံအားလုံးခ်ိတ္ဆက္ကာ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်င္ တေျဖးေျဖးႏွင္႔ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသူမ်ား၏သုေတသနစာတမ္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္ျဖစ္ေသာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိေသာ၊ျပည္သူမ်ားအားထားရေသာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။                                             သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊စစ္တမ္းမ်ားအမွန္တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ျပီဆိုလွ်င္ တႏြယ္ငင္တစင္ပါဆိုသလိုပင္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔မ်ားအတြက္လည္း ပူစရာမလိုပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။
-       ဖိုးစမ္းေခ်ာင္း(GG)


0 comments:

Post a Comment