Friday, June 19, 2015

ေလးေထာင္႕ဘီးၾကီးနဲ႕လားေလးေထာင္႕ဘီးၾကီးနဲ႕လား
ပေလတိုရဲ႕ The Republic  ထဲမွာဆိုကေရးတီးရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္းရဲ႕အမွန္တရား၊ အသြင္အၿပင္နဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္မွဳနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ပံုၿပင္တစ္ပုဒ္ပါ၀င္ပါတယ္။
ကမၻာဦးကဂူေအာင္းလူသားေတြဟာ ဂူေတြထဲမွာပဲေနၾကတဲ႕အခါ သူတို႕အေနာက္မွာရွိေနတဲ႕ မီးဖိုရဲ႕      အလင္းေၾကာင္႕ သူတို႕အေရွ႕ဂူနံရံေပၚမွာထင္ဟပ္ေနတဲ႕သူတို႕ရဲ႕အရိပ္ကိုပဲ ၿမင္ႏုိင္ခဲ႕ၾကပါ တယ္။


 သူတို႕ၿမင္ဖူးတာကလဲ အရိပ္ေတြပဲရွိခဲ႕ၿပီး ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိၿပန္ၿမင္ႏို္င္စြမ္းမရွိၾကပါဘူး။ အခ်ိန္ၾကာလာတာ နဲ႕အမွ် ဂူေအာင္းလူသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္မွဳပံုစံေၿပာင္းလဲလာပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳလို႕ သတ္မွတ္ခဲ႕တဲ႕အရာ ေတြကပိုမိုရွဳပ္္ေထြးလာခဲ႕ၿပီး အရာ၀တၱဳေတြကိုနာမည္ေပးၿခင္း၊ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ၿခင္းေတြၿပဳလုပ္ခဲ႕ၾကၿပီး ၾကိဳ တင္ခန္႕မွန္းမွဳေတြကိုပါၿပဳလုပ္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဂူေအာင္းလူသားေတြအေနနဲ႕သူတို႕ေတြ႕ၾကံဳေနရတာကသာလွ်င္ အ မွန္တရား၊ ေသခ်ာေရရာမွဳၿဖစ္ၿပီး ၿပင္ပကမၻာမွာ ဘာေတြၿဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆိုတာကိုမသိႏိုင္ခဲ႕ၾကပါဘူး။
အဲဒီအထဲကမွ တစ္ေယာက္ေသာသူကအၿပင္ကိုမေမွ်ာ္လင္႕ဘဲ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာ ေၾကာင္႕ ေရာက္သြားခဲ႕ပါတယ္။ အဲဒီအခါသူၾကံဳေတြ႕လိုက္ရတာက  သူအရင္ကမၿမင္ဖူးခဲ႕တဲ႕ စူးရွတဲ႕အလင္း ေရာင္ၿဖစ္ၿပၤီး ေၾကာက္ရြ႕ံၿခင္းနဲ႕နာက်င္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ႕ အရိပ္ဆိုတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ရွဳပ္ေထြးတဲ႕ ကမၻာၾကီးရဲ႕ ေရာင္ၿပန္ဟပ္မွဳသာၿဖစ္ၿပီး  ဂူထဲမွာသူတို႕ၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရသမွ်ဆိုတာ အေသးအဖဲြသာသာၿဖစ္တယ္ဆို တာသိလာခဲ႕ပါတယ္။
အၿပင္ကိုထြက္သြားတဲ႕သူ ၿပင္ပကအမွန္တရားေတြကိုၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရၿပီး ဂူထဲကိုၿပန္လာခဲ႕တဲ႕အခါမွာ Paradox  တစ္ခုၿဖစ္ခဲ႕ပါၿပီ။
သူ႕အေနနဲ႕သူအၿပင္မွာဘာေတြၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရတယ္ဆိုတာ ၊ သူတို႕ေတြလက္ခံထားတဲ႕အေၿခအေနေတြ၊ ခံ ယူခ်က္ေတြမၿပည္႕စံုဘူး၊ မွားယြင္းေနတယ္ဆိုတာ၊ ဂူထဲကလူေတြကိုၿပန္ေၿပာၿပမွာ ေသ ခ်ာပါတယ္။
သူ႕ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႕ သူတို႕လက္ခံထားတဲ႕အယူအဆေတြကသာ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး အၿပင္ကၿပန္လာတဲ႔ သူေၿပာစကားေတြက စိမ္းေနတဲ႕အတြက္ သူ႕ကို၀ို္င္းၿပီးဟားၾကမွာေတာ႕ေသခ်ာပါတယ္။ ၿပင္ပကမၻာမွာၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ ရတဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ သက္ေသၿပစရာမရွိတဲ႕ ၊ ဒ႑ာရီလိုကိစၥရပ္ေတြသာၿဖစ္တယ္လို႕ခံယူၿပီး လက္ခံၾက မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီကိစၥမွန္လားမမွန္လားဆိုတာကိုလဲ အၿပင္ထြက္ၾကည္႕ရဲ႕တဲ႕သတၱိကလဲမရွိၾကပါဘူး။ ၿပင္ပ ကမၻာကိုေရာက္ခဲ႕တဲ႕သူကလဲ ကမၻာေဟာင္းထဲမွာအံ၀င္ေတာ႕မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒီဥပမာဟာ လက္ရွိအဖဲြဲ႕အစည္းေတြၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႕ ၿပနာေတြကိုထင္ဟပ္ပါတယ္။
လူသားေတြအေနနဲ႕ မိမိေရာက္ရွိေနတဲ႕ေနရာတစ္ခုကအရာေတြနဲ႕ ပိုမိုရင္းႏွီးလာတာနဲ႕အမွ် ၿပင္ပကမၻာ မွာရွိေနတဲ႕ ပိုၿပီးၿပည္႕စံုလံုေလာက္တဲ႕အသိပညာေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုလက္ခံဖို႕ခက္ခဲ လာတာ၊ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တဲ႕လူေတြကို လက္မခံဘဲၿငင္းဆန္လာတာမ်ိဳးေတြ ၿဖစ္လာပါ တယ္။
ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႕တဲ႕ၿပင္ပကမၻာက ရရွိလာႏိုင္တဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ၊ အမွန္တရားေတြကို ရံဖန္ရံခါ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာင္မွ ဆန္႕က်င္ဖို႕ၾကိဳးစားလာၾကပါတယ္။   လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထဲကို မတူကြဲၿပားတဲ႕ ၿပင္ပ ကမၻာကအၿမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြနဲ႕ေရာက္လာတဲ႕သူေတြအေနနဲ႕ ၿပနာေတြအမ်ားၾကီးနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ၾကရ ပါတယ္။
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေကာင္းတဲ႕ဘက္ကိုၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲဖို႕ စိတ္အားထက္ သန္စြာ၀င္ေရာက္လာတဲ႕ သူေတြအေနနဲ႕  ဆန္႕က်င္မွဳေတြကိုၾကံဳေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
သူရဲ႕အၿမင္ေတြ၊ အယူအဆေတြကိုအလြယ္တကူလက္မခံၾကတာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဆန္႕က်င္ၾကတာ၊ အၾကံ ဥာဏ္ေတြကို အၿငင္းပြားၾကတာ၊ သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကို္င္ဖက္ေတြအေပၚမွာထားရွိတဲ႕ ေစတနာကိုနားမလည္ၾကတာ စတာေတြကို ၾကံဳေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။  ဒီလိုပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ရတဲ႕အခါ မတူကြဲၿပားတဲ႕အမွန္တရား အေပၚမွာနားလည္မွဳေတြနဲ႕သူ႕အေနနဲ႕ လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲတာကို ေတြ႕လာရမွာၿဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာေသခ်ာေရ ရာမွဳေတြမရွိေတာ႕သလို ယံုၾကည္မွဳလဲရွိေတာ႕မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသၿဖင္႕ေတာ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႕ လက္ခံထားတဲ႕အမွန္တရားလို႕ သူတို႕ယူဆတဲ႕အရာေတြအေပၚမွာပဲ ဖက္တြယ္ထားၾကတဲ႕အတြက္ သူတို႕ကို စည္း ရုံးရတာ ပိုခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အၿမဲတမ္းတိုးတက္ေၿပာင္းလဲေနတဲ႕ က်ြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ကမၻာၾကီးမွာ ဖန္တီးတီ ထြင္ႏို္င္စြမ္း နဲ႕ ဓမၼဓိဌာန္က်က်စဥ္းစားႏုိင္စြမ္းဟာအေရးၾကီးတာအမွန္ပါ။
 ေလးေထာင္႕ဘီးဥပမာနဲ႕က်ြန္ေတာ္တို႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ပကတိအေနအထားကို ေလ႕လာၾကည္႕ၾကရ ေအာင္ပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဖဲြ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ေဖာ္ၿပထားတဲ႕ပံုမွာလိုပဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။
Description: Square Wheels roll along...
ပံုမွာဆိုရင္ ေရွ႕ကလူက အားနဲ႕ဆြဲေနၿပီးေနာက္ကလူကလဲ တြန္းေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြ အားစိုက္ၿပီး ဆြဲေနတာကိုၿမင္ၾကရမွာပါ။ ဒါေပမယ္႕ ဘီးကေတာ႕ေလးေထာင္႕ၾကီးၿဖစ္ေနတာကိုေတာ႕ သူတို႕သတိထားမိၾက ဟန္မတူပါဘူး။ အဲဒီေတာ႕ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးခရီးေရာက္ႏို္င္ေတာ႕မွာလဲ။ ေရာက္တယ္ဆိုရင္လဲ ပုံမွန္ဘီးအ၀ုိင္းနဲ႕ သြား သလိုအၿမန္ႏွဳန္းနဲ႕ေတာ႕ခရီးေရာက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
တခုရွိတာက အဲဒီလိုေလးေထာင္႕ဘီးနဲ႕သြားေနရၿခင္းကိုေၿဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္႕ အေၿဖကအၿပင္မွာမရွိဘဲ လွည္းေပၚမွာပဲရွိေနတာကိုပံုမွာေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။ ဒီလိုပါပဲ ၊ တကယ္႕အၿပင္ေလာကက ၿပနာေတြရဲ႕အေၿဖဟာ အတြင္းမွာပဲရွိတာကိုေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
အဓိကၿပနာက ေလးေထာင္႕ဘီးေတြမဟုတ္ပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္တို႕ကလွည္းကိုတြန္းတဲ႕လူကတြန္း၊ ဆြဲတဲ႕လူကဆြဲလုပ္ေနတဲ႕အခါ လွည္းဘီးကိုအ၀ုိင္းၿဖစ္ေအာင္လဲလွယ္ေပးဖို႕ မအားၾကတာရယ္၊ ေရွ႔ပို္င္းမွာေဖာ္ၿပခဲ႕ သလို လက္ရွိရွိၿပီးသားအေတြးအေခၚအယူအဆေတြနဲ႕မတူကြဲၿပားတဲ႕ ဘီးကိုလဲလိုက္ဖို႕ဆုိတဲ႕အယူအဆကို လြယ္ လင္႕တကူလက္မခံႏိုင္ၾကတဲ႕ ၿပနာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးစဥ္းစားစရာတစ္ခုက က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ အလုပ္ ေတြလုပ္ဖို႕အခ်ိန္မရေအာင္မ်ားအလုပ္ရွဳပ္ ေနၾကသလားဆိုတာဆန္းစစ္ရပါမယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ႕ အေရးၾကီး တဲ႕အလုပ္ေတြကို လုပ္ဖို႕ အခ်ိန္မရေလာက္ေအာင္ကို အေရးမၾကီးတဲ႕အလုပ္ေတြနဲ႕ အလုပ္ရွဳပ္္ေနၾကတာကို ေၿပာခ်င္တာပါ။ ဒါမွမဟုတ္လဲ ဘယ္အလုပ္ကအေရးၾကီးသလဲဆိုတာ မေ၀ခဲြတတ္တာလားဆိုတာ ကုိယ္႕ကုိယ္ကို ဆန္းစစ္သင္႕တယ္လို႕ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဆိုေတာ႕ က်ြန္ေတာ္တို႕က အဲဒီလိုေလးေထာင္႕ဘီးၾကီးနဲ႕ပဲ ဆက္ၿပီးသြားေန ၾကမွာလားဆိုတာ ေမးစရာၿဖစ္လာပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည္႕ၾကရေအာင္။ က်ြန္ေတာ္တို႕ကဘာလို႕ေလးေထာင္႕ဘီး ကိုလဲဖို႕လိုအပ္တာလဲ။ လဲလိုက္ရင္ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေတြ ရလာၿပီးမလဲပဲေနရင္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး ေတြက ဘာေတြၿဖစ္မလဲ သိဖို႕လိုပါတယ္။
ေကာင္းက်ိဳးက - အကယ္သာက်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ ေလးေထာင္႕ဘီးအစား ဘီးအ၀ို္င္းနဲ႕သာလဲလွယ္ ႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ အခုသြားေနတဲ႕အရွိန္ႏွဳန္းထားထက္ပိုၿပီး ၿမန္ၿမန္သြားႏိုင္ၿပီး လိုရာပန္းတိုင္ကိုလ်င္ၿမန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စိုက္ထုတ္ရတဲ႕ခြန္အားလဲ အရင္ကေလာက္မလိုေတာ႕ဘူးေပါ႕။ ဆိုးက်ိဳးလို႕ ေၿပာလို႕ရႏိုင္ တာက အဲဒီလိုလဲလွယ္ဖို႕အခ်ိန္တခုေပးရမယ္။ အားစိုက္ထုတ္မွဳေတြၿပဳလုပ္ၾကရမယ္။
မလဲလွယ္ခဲ႕ဘူးဆိုရင္္္္္္ေတာ႕ လဲလွယ္ဖို႕အတြက္အခ်ိန္ယူစရာ၊ ခြန္အားစိုက္ထုတ္စရာ မလိုတဲ႕အခ်က္ရွိ ႏိုင္သလိုပဲ ဆိုးက်ိဳးကေတာ႕ အဖဲြ႕အစည္းအေနနဲ႕ လက္ရွိသြားေနတဲ႕အရွိန္္နဲ႕ပဲခုန္ဆြခုန္ဆြသြားေနရမွာၿဖစ္ၿပီး လို ရာကိုအခ်ိန္အမ်ားၾကီးယူၿပီးသြားမွ ေရာက္ႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႕လည္း တခ်ိဳ႕ကေတာ႕ေလးေထာင္႕ဘီးၾကီးနဲ႕ဆက္ၿပီးသြားေနၾကတုန္းပါပဲ။ အဲဒီမွာ ေနာက္ထပ္ ေမးစရာ တစ္ခုထပ္ေပၚေပါက္လာတာက ဟုတ္ပါၿပီ။ သူတို႕ကေတာ႕ လွည္းတြန္းေနတာဆိုေတာ႕ လွည္းကိုရပ္ၿပီး ဘီးကိုၿဖဳတ္လဲဖို႕ ၿဖစ္ႏို္င္ေပမယ္႕ က်ြန္ေတာ္တို႕၊ က်ြန္မတို႕က်လုပ္ငန္းေတြရပ္ၿပီး ၿဖဳတ္လဲဖုိ႕မၿဖစ္ႏို္င္ဘူးလို႕ဆိုႏို္င္ ပါတယ္။ တကယ္႕လက္ေတြကဘ၀မွာရွိတဲ႕ၿပနာေတြက တကယ္ေတာ႕ လုပ္ငန္းကိုရပ္ၿပီးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲစရာ လိုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကက်တာက ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲတဲ႕သူအားလံုးရဲ႕ မိမိအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ Commitment ပဲၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႕ တကယ္႕ကို အဖြဲ႕အစည္းကိုတိုးတက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႕ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရဲ႕ Commitment နဲ႕အားေပး ပံ႕ပိုးမွဳကေတာ႕မလြဲမေသြလိုအပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
Description: http://www.squarewheels.com/newgraphics/continimprov.gifSquare Wheel အား မွီၿငမ္း ၿပန္ဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
-      မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

0 comments:

Post a Comment