Friday, June 19, 2015

" ျမန္မာ့ အိပ္မက္ " ဆိုတာ ဘာလဲ

" ျမန္မာ့ အိပ္မက္ " မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝမည္ လို႕ ေၾကျငာလိုက္ေတာ့
အသိ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ကေမးၾကသည္ ။
" American Dream " ဆိုေသာ စကားက ရွိျပီးသားကိုး ။
ထို စကားကို အတူ ယူသလား ဟု ေမးၾကသည္ ။

ဆိုေရး ရွိလို႕ ဆိုရမည္ ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ ထို ေထာက္ဆခ်က္ သည္
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုေတာ့မွန္ေနပါ သည္ ။

" American Dream " ဆိုေသာ စကားကို စာေရးသူလည္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကားဖူးသည္ ။
ဒီစကားသည္ American တို႕၏ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ကို လံႈ႕ေဆာ္ရာတြင္ မၾကာခဏ
သုံးေလ့ရွိေသာ စကားျဖစ္သည္ ။ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ၊ စာအုပ္စာတမ္း မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည့္
"အေမရိကန္ အိပ္မက္" ဆိုသည္ မွာ ႂကြယ္ဝျခင္း ၊ ျပည့္စုံ ခ်မ္းသာျခင္း ၊ လြတ္လပ္၍ အမွီအခို
ကင္းျခင္း စေသာ သေဘာတရားမ်ား ထုံလႊမ္းေနေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည္ ။

ထို သေဘာတရားမ်ားတြင္မွ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာျခင္း သည္ ထိပ္ဆုံးမွာ အျမဲ ထိုးထြက္ေနေလ့ရွိသည္ ။
ဟုတ္သည္ ။ သူတို႕သည္ ခ်မ္းသာဖို႕ အိပ္မက္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး မက္ၾကသည္ ။
ခ်မ္းသာဖို႕ ထုတ္ကုန္ေတြ တီထြင္သည္ ၊ ထုတ္လုပ္သည္ ။ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္အဆန္းေတြ
ဖန္တီးသည္ ၊ ေစ်းကြက္ တင္ၾကသည္ ။ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕လို႕ မရေသာ ဉာဏ ထုတ္ကုန္တို႕ကိုပင္
စနစ္တက် ေရတို / ေရရွည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ထားၾကသည္ မွာ မက္ေမာ
ခ်ီးက်ဴး စရာပင္ ျဖစ္သည္ ။

( အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကိုယ့္ စိတ္ကူးေလး ေကာင္းလို႕ ထ လုပ္ရုံရွိေသး ၊ အလုပ္
ျဖစ္မည္မွ မၾကံေသး ၊ ေစ်းကြက္ က လႈပ္လာျပီဆိုသည္ ႏွင့္ အညွာအတာ ကင္းစြာ စိတ္ကူး ကို ပုံတူ
ခိုး ခ် ၾကသည္ ။ ေငြအား လူအား ႏွင့္ ဖိၾကသည္ ။ မတန္တဆ ေအာက္ေစ်း ႏွင့္ ျပိဳင္ၾကသည္ ။
မူပိုင္ ဖန္တီးသူ ၊ ၾကံဆ သူမွာ ဘာမွ တရားဝင္ ကာကြယ္ ခြင့္မရွိ ။ လက္ပိုက္ ၾကည့္ခ်င္ ၾကည့္ ။
မၾကည့္ခ်င္ လ်င္ ငုတ္တုတ္ ထိုင္ၾကည့္ေနဖို႕သာ ရွိသည္ ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႕၏ တီထြင္ ႏိုင္စြမ္းေတြ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွင့္ ခ်ီျပီး တိမ္ျမဳပ္
ေနၾကရသည္ ။ မက္လုံး မရွိေတာ့ ဦးေႏွာက္ အမ်ားစုကလည္း ညွစ္အား မစိုက္ခ်င္ၾကေတာ့ ။
သူ႕ထက္ငါ သူမ်ား ဦးေႏွာက္ကို အလ်င္အျမန္ ဘယ္လို ေဖာက္စားရမလဲ ပဲ ထိုင္ေစာင့္ေနၾကတာက
မ်ားေနေတာ့သည္ ။ )

ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ " ျမန္မာ့ အိပ္မက္ " ကေရာ ဒီလိုသေဘာတရားေတြကိုပဲ
ရည္ညႊန္းသလားလို႕ ထင္စရာရွိပါသည္ ။ ေရွ႕မွာ ေျပာခဲ့သလို ဒီ အယူအဆ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေတာ့
မွန္ပါသည္ ။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း " အေမရိကန္ အိပ္မက္ " လို
ခ်မ္းသာ ခ်င္ပါသည္ ။ ျပည့္စုံ ႂကြယ္ဝခ်င္ပါသည္ ။ အင္အား ၾကီးခ်င္ပါသည္ ။
ထို႕ အတူ ကြၽန္ေတာ္သာမက ကြၽန္ေတာ္ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္သူမ်ား ၊ ကြၽန္ေတာ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၊
မိတ္ေဆြမ်ား ၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ပင္ ထိုသို႕
ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္ ။
သို႕ေသာ္ ။ ။

ထို " သို႕ေသာ္ " က အေရးၾကီးပါသည္ ။
အဲေလာက္ပဲ ဆိုရင္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ မွာ "ျမန္မာ့ အိပ္မက္" လို႕ ရဲရဲၾကီး ေႂကြးေၾကာ္ဝံ႕လိမ့္မည္
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝျခင္း ႏွင့္ အင္အားၾကီးျခင္း တို႕သည္ ေကာင္းမြန္ ၍
ရွိသင့္ ရွိထိုက္ေသာ စံႏွုန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား၏ အိပ္မက္ သည္
ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္တြင္ ထို႕ထက္ ပိုပါသည္ ။ ( သို႕မဟုတ္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ပို ေစ ခ်င္ပါသည္ ။ )

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာ လူမ်ိဳး မ်ားသည္ အလြန္ အလႈ အတန္း ရက္ေရာေသာ
လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ႏိုင္ငံကသာ ဆင္းရဲတြင္းထဲက မထြက္ေသးလွ်င္ ေနမည္ ။ အလႈ အတန္း
ရက္ေရာရာမွာေတာ့ ထိပ္ပိုင္းနံပါတ္ ခ်ိတ္သည္ ။ ဤ အခ်က္က ဘာကို ျပေနသလဲ ဆိုေတာ့
ကြၽန္ေတာ္တို႕ သည္ ကိုယ္တိုင္က မခ်မ္းသာ လ်င္ ေနမည္ ။ တစ္ဖက္သားမွာ တစ္ကယ္
လိုအပ္လာျပီဆိုလ်င္ျဖင့္ မတြန္႕တိုတတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္ ။
အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ က်ပ္တည္းေသာ ေခတ္ၾကီးတြင္
ၾကီးျပင္းေနထိုင္ ရွင္သန္ခဲ့ၾကရာတြင္ ထို စိတ္ဓာတ္အရင္းခံေလး တိမ္ျမဳပ္ေနတာ ။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္
ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရေသာ္လည္း အရင္း အျမစ္ကို လိုက္ရင္ေတာ့ျဖင့္
ထိုစိတ္ကေလး က်န္ေနေသးတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္ ။

ကြၽန္ေတာ္က အဂၤလိပ္ စကားေျပာသင္တန္းေလး တစ္ခု ဖြင့္ထားေတာ့ လူငယ္ ၊
လူလတ္အမ်ားစု ကို ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရသည္ ။ အေၾကာင္း သင့္တိုင္း သူတို႕ကို
ေမးၾကည့္မိသည္က " ဘဝ မွာ ဘာျဖစ္ခ်င္ၾကသလဲ " ဆိုတာပင္ ။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ အဲလို
ေမးက်င့္ ေျဖက်င့္က မရွိေတာ့ ရုတ္တရက္ဆို ဘာကို ေျဖလို႕ ေျဖရမွန္း မသိဘဲ ေၾကာင္ အမ္းအမ္း
ျဖစ္တတ္ၾကတာ မ်ားသည္ ။ ထို အခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္က တစ္စ ခ်င္း လမ္းေၾကာင္းေပးျပီး ဆြဲထုတ္
ေသာ အခါတြင္ေတာ့ သူတို႕ ရင္ထဲမွာ ရွိတာေလးေတြ ထြက္လာသည္ ။
ခ်မ္းသာ ခ်င္ သည္ ။ ေအာင္ျမင္ခ်င္သည္ ။ စသည့္ အမ်ား ေျပာေနက် ဆႏၵမ်ားကို
ထုတ္ေျပာလာၾကသည္ ။

ကြၽန္ေတာ္က ထိုမွ် ႏွင့္ မတင္းတိမ္ ။
ဘာ့ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာခ်င္တာလဲ ?
ဘာ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တာလဲ စသျဖင့္ ထပ္ ထပ္ ၍ ေမးတတ္သည္ ။
ထို အခါတြင္ေတာ့ သူတို႕ ေျပာသည့္ အေျဖမ်ား က ပို၍ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလာသည္ ။
ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ ခ်မ္းသာ ရတာ ေကာင္းလို႕ ဆိုသူမ်ား ရွိသလို
ခ်မ္းသာလွ်င္ ဇိမ္က်က် ေနႏိုင္မွာမို႕ ခ်မ္းသာခ်င္ သည္ ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိသည္ ။

ထူးျခားသည္ က တစ္ခါတရံ … ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာ အမ်ားစု ( ကြၽန္ေတာ္ အပါ အဝင္ )
သည္ ခ်မ္းသာရမွာ ေၾကာက္ေနတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္ ။
စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ရယ္ခ်င္စရာေတာ့ ေကာင္းသည္ ။
ခ်မ္းသာတာပဲ ။ ဘာ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႕လဲ ဟု ေတြးမိၾကမည္ ထင္ပါသည္ ။
ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဤသို႕ ခံစားလာရသည့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းက
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရွင္သန္လာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ၊ ၾကားဖူးနားဝ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္
အၾကင္နာ တရား ကင္းမဲ့ သူမ်ား ၊ စာနာစိတ္ ကင္းမဲ့သူမ်ား ၊ လူကို လူလို မဆက္ဆံတတ္ေသာ
ဂုဏ္ေမာက္သူမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပင္ ။ ခ်မ္းသာသည္ ဟု ၾကားလိုက္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕
စိတ္ထဲ သူတို႕ကို ေျပးျမင္မိသည္ ။ သူတို႕၏ စ႐ိုက္ကို မႏွစ္ျမိဳ႕ႏိုင္လြန္းေတာ့
ကြၽန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႕လို ျဖစ္လာမွာ ေၾကာက္လာသည္ ။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ခ်မ္းသာရမွာကို ( မသိ စိတ္ မွ ) ေၾကာက္လာသည္ ။ ထို႕ေၾကာင့့္ ခ်မ္းသာခ်င္လား ေမးရင္
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ခပ္ရြံ႕ရြံ႕ ေျဖျဖစ္ၾကတာ ျဖစ္မည္ ဟု ထင္သည္ ။

တကယ္တမ္း ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ခပ္ခြာခြာ က ျပန္ၾကည့္လွ်င္ျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းမွာ
အျပစ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္ ။ ခ်မ္းသာျခင္း သည္ မီး ပဲ ျဖစ္သည္ ။ အကိုင္အတြယ္
မတတ္လွ်င္ ေလာင္ျမိဳက္မည္ ။ ပူေလာင္မည္ ။ အသိ သတိ ႏွင့္ ပညာသားပါပါ ကိုင္တြယ္လွ်င္ေတာ့
အေႏြးဓာတ္ ေပးႏိုင္မည္ ။ အလင္း ေပးႏိုင္မည္ ။ ကိုယ့္ တစ္ကိုယ္ စာသာမက ခ်မ္းသာလွ်င္
ခ်မ္းသာသေလာက္ ေလာကကို ပို၍ အလင္း ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ ။
ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္သည္က ခ်မ္းသာျခင္း သည္ ေကာင္းသည္ ။ ခ်မ္းသာလိုျခင္း သည္ လည္း
ေကာင္းသည္ ။ မိမိ ၏ ခ်မ္းသာမႈ သည္ သူ တစ္ပါးအား ဆင္းရဲမႈ မျဖစ္ေစသ၍ ခ်မ္းသာျခင္းသည္
ေကာင္းသည္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ ခ်မ္းသာျခင္းကို မက္မက္ေမာေမာ လိုလိုလားလား
ရွိသင့္သည္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၏ ခ်မ္းသာျခင္း သည္ သူ တစ္ပါး အတြက္ ( ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အမ်ား
အတြက္ ) အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၾကိဳးစားရမည္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏
ခ်မ္းသာမႈသည္ သူတစ္ပါးအားလည္း ခ်မ္းသာေစရေလာက္ေအာင္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ရမည္ ။

ထိုသို႕ ျဖစ္ေစလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၏ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျမတ္၏ ။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၏ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ အျပစ္ကင္း၏ ။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၏ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖင့္ ေလာက ကို အလင္း ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ။

ထိုထို ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပင္ ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုခ်င္ေသာ "ျမန္မာ့ အိပ္မက္"
ျဖစ္ေလသည္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ "ျမန္မာ့ အိပ္မက္" သည္ " အမ်ား သိထားသည့္ အေမရိကန္
အိပ္မက္ " လို ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ခ်မ္းသာျခင္းကို အမ်ားကို
မွ်ေဝလိုျခင္း ျဖစ္သည္ ။ အတူ တကြ ခ်မ္းသာလိုျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ကိုယ္ႏိုင္ သူရွုံး ျဖစ္ေစလိုျခင္း မဟုတ္ ၊
အား အၾကီးဆုံးလူသာ ရွင္က်န္ေစလိုျခင္း မဟုတ္ ။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုံး မွ်တစြာ ႏိုင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္သည္ ။

အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကပါလိမ့္မည္ ။ ကြၽန္ေတာ္ ညႊန္းဆိုေသာ "ျမန္မာ့ အိပ္မက္" သည္ စိတ္ကူးယဥ္
ဆန္လြန္းသည္ ။ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ... စသည္ စသည္ျဖင့္ ။ ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ခံပါသည္ ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ "ျမန္မာ့ အိပ္မက္" လို႕ ညႊန္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။
"ျမန္မာ့ ပန္းတိုင္" မဟုတ္ ။ "ျမန္မာ့ ပန္းတိုင္" လို႕ ကြၽန္ေတာ္ မသုံးစြဲခဲ့ ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရင္ထဲ ၊ အသည္းထဲ က ထိုသို႕ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု ၊ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခ်င္သည္ ။ ဘယ္ေန႕ ဘယ္ရက္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္မည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕
မသိ ။ မည္သည့္ နည္းလမ္းေတြက ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္ေစလိမ့္မည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ မသိ ။
သိသည္ ေျပာလွ်င္ လူ ရယ္ စရာၾကီး ျဖစ္မည္ ထင္သည္ ။ ပြင့္ခဲ့ျပီး သမွ် ဘာသာေပါင္းစုံက ဘုရား
အဆူဆူေတာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမည့္ ကိစၥ ဟု ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ မထင္ ။

ဒါေပသည့္ ဒီခရီး ၏ ထူးျခားခ်က္က အျခား ခရီးေတြႏွင့္ မတူ ။
ေရာက္မွ ေပ်ာ္ဖို႕ ေကာင္းသည့္ ခရီး မဟုတ္ ။
ေလွ်ာက္ေနရင္း ႏွင့္ ပင္ ေပ်ာ္ဖို႕ ေကာင္းသည့္ ခရီး ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏွင့္ အိပ္မက္ခ်င္း တူသူမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ မွ်ေဝမည္ ။ လက္တြဲေခၚမည္ ။
ကာယ အားႏွင့္ လက္တြဲမကူႏိုင္လွ်င္ေတာင္ ဉာဏအားျဖင့္ လက္တြဲကူၾကမည္ ။ ရင္ထဲမွာ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အိပ္မက္မက္ရင္း ဒီ ခရီးရွည္ၾကီးကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေလွ်ာက္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ယခု ဒီစာကို ဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ သင္လည္း ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕လို ခံစားေနရမည္ ။
ယုံၾကည္ေနမည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္ ။

ဆရာ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ေျပာေသာ စကားကို ကြၽန္ေတာ္ မၾကာခဏ ကိုးကားေလ့ရွိပါသည္ ။
" ကြၽန္ေတာ္ တို႕ လမ္းတူ လွ်င္ လူခ်င္း ေတြ႕ၾကမည္ " ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္ ။
သင္လည္း ခ်မ္းသာခ်င္မည္ ။ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ခ်င္မည္ ။
ထိုလမ္းခရီးသို႕ သြားရာလမ္းတြင္ သူတစ္ပါးအား မထိခိုက္ေစလို ။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ဦး ကို တစ္ဦး ေဝမွ်ရင္း လက္တြဲ ေခၚသြားလိုမည္ ဆိုပါက

ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ " ျမန္မာ့ အိပ္မက္ " သည္ သင့္ အိပ္မက္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္ ။

ေလးစားလွ်က္
ကိုဇင္ေဇ (ထုတ္ေဝသူ ႏွင့္ အယ္ဒီတာ )

-------------------------------------------------------

● 
ျမန္မာ့ အိပ္မက္ ( ပထမ တြဲ ) ကို ေအာက္ပါ  လင့္ကေန တဆင့္ ကလစ္ တစ္ခ်က္ ႏွိပ္လိုက္ရုံနဲ႕ အခမဲ့ Download ရယူႏိုင္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ ။
>>> 
http://www.mediafire.com/download/pp6p8633vkm8xco/


ျမန္မာ့ အိပ္မက္ ( ဒုတိယတြဲ ) ကို ေအာက္ပါ  လင့္ကေန တဆင့္ ကလစ္ တစ္ခ်က္ ႏွိပ္လိုက္ရုံနဲ႕ အခမဲ့ Download ရယူႏိုင္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ ။
>>>
http://www.mediafire.com/download/xz6akx4b6ea5qc8/


" ျမန္မာ့ အိပ္မက္ မဂၢဇင္းကို ဖုန္းမွ တဆင့္ မျပတ္ ဖတ္႐ႈလိုပါက
ေအာက္ပါ Mobile Application ( Android ) ကို Download ရယူထားႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ "
http://www.mediafire.com/download/1pjp8j7f2horjan/
< Myanmar Dream - Apk - 2nd Version ( 11 Mb )

0 comments:

Post a Comment